Camera - Báo Cháy - An Ninh Hoàn Mỹ
 
Hỗ trợ 0947 152 500
thongminhhoanmy


Card nâng cấp lên 16 vùng NX-216

Còn hàng

Báo giá hợp đồng
· Dùng nâng cấp bộ báo động trung tâm NetworX NX-8 lên 16 vùng. · Có thể dùng đến 5 card NX-216 để mở rộng đến 48 vùng.

· Dùng nâng cấp bộ báo động trung tâm NetworX NX-8 lên 16 vùng.
· Có thể dùng đến 5 card NX-216 để mở rộng đến 48 vùng.